INNHØSTING CHAGA

Vårt chagaprodukt er produsert med fokus på kvalitet og bærekraft. Råvarene vi bruker er nøye høstet av reindriftssamer i de økologisk sertifiserte skogene i Lappland, nord i Finland. Dette sikrer en skånsom innhøsting i harmoni med naturen, og opprettholder den naturlige balansen i disse uberørte skogene​.


Innhøstingen av chagasopp er strengt regulert og kontrollert av den finske skogmyndigheten Metsäkeskus. Metsäkeskus er en statlig organisasjon som har som mål å fremme skogbruk og relatert industri, rådgivning for grunneiere om hvordan de kan ta vare på og dra nytte av skogen, samt samle og dele data relatert til Finlands skoger​ (1)​. I tillegg overvåker Metsäkeskus overholdelse av skoglovgivningen, noe som inkluderer reguleringer knyttet til innhøsting av chagasopp (​2)​.

Den finske regjeringen utsteder høstetillatelser og tillater kun innhøsting i områder som er ansett som økologisk stabile. Reguleringer spesifiserer at Finland kan høste om lag 20,000 kg chaga per år, noe som bidrar til å sikre at denne verdifulle ressursen ikke blir overutnyttet​ (3). 

Reindriftssamenes rolle i innhøstingsprosessen er spesielt positiv, da det fremmer en bærekraftig og etisk tilnærming til ressursutnyttelse. Samene har en dyp forståelse og respekt for naturen, som gjenspeiles i deres bærekraftige høstingspraksis. Dette samarbeidet mellom lokalsamfunn og bærekraftige praksis bidrar til å sikre at chaga-ressursene i Finland forvaltes på en måte som er gunstig både for miljøet og for lokalsamfunnene.

Gjennom disse omfattende tiltakene sikrer vi at vårt ultrasoniske chagaekstrakt ikke bare er av høyeste kvalitet, men også er et produkt du med god samvittighet kan inkludere i din daglige rutine.

1. Finnish Forest Centre. The Finnish Forest Centre. Hentet fra: https://www.metsakeskus.fi/en/about-us/the-finnish-forest-centre.
2. The Finnish Forest Centre. Operational Priorities. Hentet fra: https://www.metsakeskus.fi/en/about-us/operational-priorities.
3. Modern Farmer. As Chaga Keeps Trending, Mycologists Worry About Running Out. Hentet fra: https://modernfarmer.com/2023/06/as-chaga-keeps-trending-mycologists-worry-about-running-out​​.