ULTRASONISK

I produksjonen av våre soppekstrakter benyttes ultrasonisk vannekstraksjon. Denne metoden bruker lydbølger for å frigjøre aktive komponenter fra sopp under vannekstraksjon.

Ultralydbølger skaper mikroskopiske bobler i vannet, som deretter kollapser i en prosess kalt kavitasjon. Denne raske ekspansjonen og sammentrekningen av bobler genererer kraftige trykkbølger. Disse bølgene bryter ned soppens celler, og frigjør komponenter som ikke vil bli ekstrahert i et vanlig vannekstrakt. Man får dermed et mer komplekst ekstrakt som inneholder mer av de lange β-glukanene som ellers ikke vil være tilgjengelige.

Ultrasonisk vannekstraksjon bruker vann som løsemiddel, noe som betyr at det ikke er behov for kjemikalier eller organiske løsemidler som kan være skadelige for miljøet.

Metoden er mer energieffektiv sammenlignet med tradisjonelle ekstraksjonsmetoder. Dette bidrar til en mer bærekraftig produksjon.

Ultrasonisk vannekstraksjon sikrer en rask og effektiv ekstraksjon, som bevarer de aktive komponentene i soppen, noe som gir høy kvalitet på ekstraktet.

Under en noen lenker for videre lesing 🤓

https://en.wikipedia.org/wiki/Sonication

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/ultrasound-assisted-extraction

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7786612/