INTERSEROH

Med Interseroh-lisens på vår emballasje bidrar vi til bærekraft og ansvarlig avfallshåndtering i tråd med både norske og europeiske mål. Interseroh tilbyr en europeisk løsning for emballasjelisensiering som hjelper selskaper med å oppfylle sine returforpliktelser i henhold til lovgivningen i de respektive landene, inkludert Norge​ (1). Norge har forpliktet seg til EU-målene om resirkulering, som fastslår at 50 % av all plastemballasje skal resirkuleres innen 2025, og 55 % innen 2030 (2).

I tillegg bruker vi monoplast i emballasjematerialet, som gir flere fordeler både for oss og for miljøet. Monoplast er laget av én type polymer, noe som forenkler resirkuleringsprosessen da materialet enkelt kan separeres og resirkuleres (3). Dette reduserer emballasjeavfall og minsker behovet for nye materialer, noe som igjen reduserer vårt karbonavtrykk (4).

1. Legally compliant packaging licensing throughout Europe. Hentet fra: https://www.interseroh.plus/en/packaging-licensing/europe-wide-packaging-licensing/
2. CMS Expert Guide to plastics and packaging laws - Norway. Hentet fra: https://cms.law/en/int/expert-guides/plastics-and-packaging-laws/norway
3. Pros and Cons of Mono and Multi-Layer Materials for Packaging. Hentet fra: https://www.packworld.com/design/materials-containers/video/22793392/pros-and-cons-of-mono-and-multilayer-materials-for-sustainable-packaging
4. Mono-material, a ray of hope. Hentet fra: https://www.interpack.com/en/Media_News/Tightly_Packed_Magazine/FOOD_INDUSTRY_PACKAGING/News/Mono-material,_a_ray_of_hope