CHAGA

Chaga (Inonotus obliquus) er en unik sopp med en rik historie innen tradisjonell bruk, spesielt i Øst-Europa og Asia. Ekstrakt av chaga har blitt anerkjent for sine bioaktive egenskaper, noe som gjør at den er svært ettertraktet og har sin faste plass i naturmedisinskapet til alle som har interesse for funksjonell sopp. (1,2)​.

chaga på bjørketre

Chaga er en parasittisk sopp som hovedsakelig vokser på bjørketrær. Den har blitt oppdaget i forskjellige regioner på den nordlige halvkule, inkludert Europa, Asia og Amerika. Chaga vokser som en uregelmessig sort klump, gjerne der det oppstår sår i treets bark. Til forskjell fra andre kjente funksjonelle sopp, er ikke den delen av chagasoppen som brukes et fruktlegeme, men et sklerotium (næringslager). Soppens unike utseende og særegne vekstform gjør den til en unik variasjon blant funksjonell sopp (3,4).

Tradisjonelt har chaga blitt brukt i folkemedisin for å adressere forskjellige helseproblemer. Dens bruk i tradisjonell medisin kan spores tilbake til flere gamle kulturer i Øst-Europa og Asia, der den ble utnyttet for sine diverse antatte farmakologiske effekter. Chaga ble beskrevet i medisinsk sammenheng allerede i Hippocrates "Corpus Hippocraticum", 500 BC (4,5)​.

De funksjonelle komponentene i chaga, blant annet β-glukaner og andre typer polysakkarider, bidrar til dens anerkjennelse som en funksjonell sopp. Disse komponentene er verdsatt for sine bioaktive egenskaper og tilbyr en rekke fordeler som kan komplementere en personlig velværerutine (2,5)​.

Forskjellige studier har utforsket de potensielle fordelene og de bioaktive egenskapene til chaga. Selv om mange funn antyder lovende resultater, er statusen for kliniske studier i startfasen, med behov for mer grundig forskning for å underbygge det bioaktive potensialet til ekstrakter av chagasopp (1).

Informasjonen over er hentet fra vitenskapelige artikler og er ment for informasjonsformål. Det er viktig å merke seg at selv om chaga har en historisk betydning i tradisjonell bruk, gjør denne teksten ingen krav angående dens medisinske eller terapeutiske effekter.

Referanser:
1. Review on Chaga Medicinal Mushroom, Inonotus obliquus (Higher Basidiomycetes): Realm of Medicinal Applications and Approaches on Estimating its Resource Potential. Hentet fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26853959/.
2. Chaga Medicinal Mushroom, Inonotus obliquus (Agaricomycetes), Polysaccharides Alleviate Photoaging by Regulating Nrf2 Pathway and Autophagy. Hentet fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35137770/.
3. Recent Developments in Inonotus obliquus (Chaga mushroom) Polysaccharides: Isolation, Structural Characteristics, Biological Activities and Application. Hentet fra https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32469928/.
4. Inonotus obliquus e from folk medicine to clinical use. Hentet fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33839114/.
5. Chemical characterization and biological activity of Chaga (Inonotus obliquus), a medicinal mushroom. Hentet fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25576897/.